fbpx
Reforest

lisäyksellinen metsitys

Lisäisyys tarkoittaa, että päästövähennystä ei olisi tapahtunut ilman päästövähennysprojektia ja projektia ei olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman päästövähennyksestä maksettavaa maksua.

Lisäyksellinen metsitys siis tarkoittaa sitä, että alueelle ei syntyisi metsää ilman meidän panostamme. Tällä tavoin, kun joutomaa muutetaan metsäksi voidaan varmistua siitä että luodaan aidosti uutta hiilinielua.

Toisin sanoen lisäsyys tarkoittaa sitä, että hyvitys tuottaa ylimääräistä elinympäristön tilan parannusta. Toimet jotka olisi tehty jostain toisesta syystä, tai joiden tekemiseen on esimerkiksi lainsäädännöllinen velvoite, eivät tuo lisäisyyttä eivätkä kelpaa hyvitykseksi.

Reforest tekee ainoastaan lisäyksellistä metsitystä. Tällä tavoin varmistutaan että tekemämme metsitys on aidosti konkreettinen ilmastoteko.