fbpx

pysyviä ja kestäviä ratkaisuja

Hiilinielun pysyvyydellä tarkoitetaan sitä, että metsän annetaan kasvaa, eikä sitä tuhota kesken optimaalisen eliniän. Jotta metsä pysyy elinvoimaisena, sitä täytyy hoitaa. Tehokkaimpia hiilensitojia ovat elinvoimaiset ja täystiheät kasvatusmetsät. Paras hiilensidontakyky metsällä on noin ikävuosina 20-50 vuotta.

Kuntien ja kaupunkien kanssa toimittaessa varmistamme, että syntyvää metsää ei tulla tuhoamaan sen optimaalisen hiilensidonta-ajan puitteissa. Sopimusteitse pyritään myöskin varmistamaan, että metsäalueesta huolehditaan hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti. Emme siis istuta uutta metsää esimerkiksi alueille, jotka mahdollisesti kaavoitetaan muuhun käyttöön tulevina vuosina.

On hyvä muistaa, että maankäyttöön liittyvissä projekteissa, kuten metsityksessä, on aina ihmisen toimista riippumaton riski että, istutettu metsä voi esimerkiksi palaa, ja saavutettu ilmastohyöty siten kumoutua.