fbpx

Blogi

Scope 1 ja 2

Hiilijalanjälki on tällä hetkellä eniten puhuttava vastuullisuusraportoinnin osa-alue. Mitkä ovat mystiset scopet, joista aina puhutaan? Miten ne liittyvät päästöihin ja vastuullisuusraportointiin?

Lyhyesti: Yhä useammin yritysten vastuullisuusraportointi edellyttää päästölaskentaa. Yrityksen päästöt jaetaan kolmeen luokkaan, jotta raportoinnista tulee selkeämpää ja päästöistä vertailukelpoisia. Kolme luokkaa (englanniksi “scope”) ovat nimeltään Scope 1, 2 ja 3. Scope-jaottelu perustuu Greenhouse Gas Protocol-standardiin.

Lue lisää
/span>

Scope 3

Yksi yleisimpiä vastuullisuusvaatimuksia yritysten välillä on päästöjen tunteminen. Oman hiilijalanjälkitiedon puuttuminen voi nykyään olla jopa kaupan este. Herää kysymys, miksi asiakasyritystä kiinnostaa meidän yrityksen päästöt? Syy löytyy vastuullisuusraportoinnista. Uudet vastuullisuusraportointivaatimukset painottavat yrityksen koko arvoketjun parempaa tuntemista sekä arvoketjun läpinäkyvyyttä. Sinun yrityksesi päästöt ovat asiakasyrityksen Scope 3 -päästöjä. Aiemmin saattoi riittää, että yritys osasi laskea omalla tontilla aiheutuneet päästöt, mutta nykyään siis vaatimus on se, että tiedetään myös toimittajien ja alihankkijoiden ympäristövaikutukset.

Lue lisää
/span>

EU-taksonomia

Miten vastuullisuusraportointi liittyy rahaan? Miten kestävää kehitystä rahoitetaan? Mitkä ovat EU-taksonomian vaikutukset rahoitusmarkkinoihin?

Lyhyesti: EU-taksonomia on Euroopan Unionin kestävän rahoituksen asetus, jonka tarkoitus on edistää kestävää sijoittamista. Asetuksen myötä vastuulliselle ja kestävälle taloudelliselle toiminnalle on määritelty yhtenäiset standardit ja luokitteluperusteet. EU-taksonomialuokittelun perusteella arvioidaan, onko yritysten ja organisaatioiden toiminta vastuullista ja kestävän kehityksen mukaista. Taksonomialuokituksen arvo kertoo yrityksen tai organisaation vastuullisuudesta ja auttaa sijoittajia valitsemaan kestäviä sijoituskohteita. Rahoituslaitokset, kuten pankit, voivat myöntää “vihreämmille” yrityksille edullisempia lainoja ja parempia rahoitusehtoja. EU-taksonomian tarkoituksena on tehdä sijoituksista läpinäkyvämpiä ja lisätä kestävän liiketoiminnan rahoitusta.

Lue lisää
/span>

Olennaisuusanalyysi ja kaksoisolennaisuus

Hyödyntämällä asiantuntijaa olennaisuuden analysoinnissa varmistat että työ tulee tehtyä kattavasti ja oikein. Reforestin olennaisuuden työpajat tarjoavat yrityksellesi selkeän ja käytännönläheisen lähestymisen yrityksen olennaisuuteen. Kysy lisää työpajoista myynniltämme jonne.haakana@reforest.fi, 040 0497 235 tai varaa aika tapaamiseen tästä.

Mikä on olennaisuusanalyysi? Miten tunnistaa ja valita olennaiset kestävyysasiat raportointiin? Miksi olennaisuutta arvioidaan?

Lyhyesti: Olennaisuusanalyysillä yritys arvioi, mitkä kestävään ja taloudelliseen kehitykseen liittyvät asiat ovat sille olennaisia. Yritys pyrkii tuottamaan arvoa asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen liiketoimintansa avulla. Asia on olennainen, jos se vaikuttaa merkittävästi yrityksen arvonluontikykyyn. Toinen olennaisuuden peruste on kertomatta jättämisen vaikutus. Vaikuttaako jonkin vastuullisuuskohdan pois jättäminen raportin käyttäjien toimintaan ja taloudellisiin päätöksiin?

Lue lisää
/span>

ESG-raportoinnin vaatimukset

Mitä ESG vaatii? Minkälainen on hyvä ESG-raportti?

Aiemmista ESG-sarjan osista lienee käynyt ilmi, että ESG-raportointi koskettaa suurta osaa yrityksistä. Mutta mitä täytyy tehdä, jos nakki napsahtaa omalle yritykselle?

Lyhyesti: ESG-raportissa yritys kertoo, miten se vaikuttaa ympäröivään luontoon, yhteiskuntaan ja omiin työntekijöihinsä. Yritys määrittää olennaiset vastuullisuusnäkökohtansa ja raportoi vastuullisuustavoitteiden saavuttamisesta, niiden mittaamisesta sekä vastuullisuustyön tuloksista. Vastuullisuusviestinnän toteutumista analysoidaan. Raportissa esitetään myös yhtiön liikeidea ja missio, toimintakenttä, arvoketju sekä yhtiön politiikkamallit (esimerkiksi henkilöstöpolitiikka tai YK:n ihmisoikeuspolitiikka). Hyvä raportti vastaa raportoinnin vaatimuksiin ja on todenmukainen. (Usko tai älä, mutta nämä seikat eivät ole itsestäänselviä!)

Lue lisää
/span>

CSRD eli yritysvastuuraportointidirektiivi

Tällä viikolla ESG-juttusarjassa avataan CSRD-kirjainlyhenteen merkitystä sekä vaikutusta.

Lyhyesti:

CSRD tulee sanoista Corporate Sustainability Reporting Directive, suomeksi yritysvastuuraportointi- tai kestävyysraportointidirektiivi. Direktiivi eli EU-lainsäädäntö velvoittaa yritykset raportoimaan vaikutuksistaan ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vaikka vastuullisuusasiat eivät siis juuri kiinnostaisikaan, CSRD tekee raportoinnista pakollista. CSRD astuu voimaan suurille yrityksille vuonna 2025, jolloin yritykset raportoivat liiketoiminnastaan vuodelta 2024. Keskisuuret yritykset raportoivat viimeistään vuoden 2025 liiketoiminnastaan ja julkaisevat raportin vuonna 2026.

Lue lisää
/span>

Miksi ESG?

Miksi ESG trendaa? Miksi vastuullisuusraportointia täytyy tehdä, ja kuka siitä hyötyy? Miksi kaikki puhuvat ee-äs-geestä? Tällä viikolla ESG for everyone-juttusarjassa pohditaan tarkemmin vastuullisuusraportoinnin merkitystä ja mahdollisuuksia.

Lue lisää
/span>

Vastuullisuusraportointi eli ESG

ESG for everyone -juttusarjassa pyritään avaamaan vastuullisuusraportointia ja sen termistöä tavallisella arkikielellä, minimoiden käsitekonsultointi.

Juttusarja alkaa ESG -lyhenteestä: mikä se on, ja mihin sitä ylipäänsä tarvitaan?


Ensi viikolla puolestaan puhutaan siitä, miksi ESG on nyt kaikkien yritysten huulilla.
Lue lisää
/span>

Blogi: Mitä on vastuullisuuskonsultin työ?

Hiilijalanjälki- ja vastuullisuusraportoinnin kysyntä kasvaa jatkuvasti, ja suuremmalla henkilöstöllä voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin entistäkin paremmin. Saimme huhtikuussa tiimiimme kaksi uutta vastuullisuuskonsulttia, ja hommat ovat lähteneet sujuvasti käyntiin. 

Lue lisää
/span>

Blogi: Vastuullisuusraportointi -olennaisuusanalyysi

Vastuullisuusraportoinnin GRI -standardiin tuli uudistuksia vuoden 2023 alussa. Uudistettu GRI -standardi painottaa entistä enemmän yritystoiminnan kannalta olennaisten vastuullisuusaiheiden tunnistamista. Olennaisuusanalyysi on kuuma peruna, jonka parissa monet vastuullisuusraportointia tekevät yritykset tällä hetkellä painivat. Prosessista löytyy melko vähän tietoa, joten päätimme kirjoittaa blogin aiheesta mitä yrityksen olennaisuusanalyysi tarkoittaa.

Lue lisää
/span>

Blogi: Scope 3 -laskennan muistilista

Yrityksen päästölähteiden jaottelu GHG-protokollan mukaisesti scope 1, 2 ja 3 -päästöihin

Monet yritykset ovat viime vuosina huomattavasti tarkentaneet hiilijalanjäljen laskentaansa, tai tarkemmin sanottuna laskentansa rajauksia, eli sitä mitä kaikkea laskentaan otetaan mukaan. Omien ja omassa kontrollissa olevien päästöjen selvittämisestä on siirrytty kohti kattavampaa koko arvoketjun päästöt sisältävää laskentaa.

Lue lisää
/span>

ESG -TYÖPAJA

Vastuullisuustyöpajassa käydään läpi yritystä koskevat ESG asiat. Yritys saa työpajan lopputuloksena raportin ESG tilanteesta ja ehdotuksen olennaisista asiakokonaisuuksista sekä KPI:stä. Raportti vastaa kysymyksiin, mikä on yrityksen tämänhetkinen tilanne vastuullisuuden saralla, mitä vaatimuksia tulevaisuudessa yrityksellä on ja mitä tulee tehdä, että velvoitteisiin ollaan valmiita vastaamaan.

Impact Assessment antaa yleiskuvan yrityksen vastuullisuudesta CSRD -raportointivaatimusten mukaisesti.

Työpajan perusteella yritys voi itsenäisesti tai Reforestin kanssa jatkaa virallisen vastuullisuusraportin laatimiseen. Jos yritys haluaa virallisen GRI –raportointistandardin mukaisen vastuullisuusraportin, voidaan se tehdä työpajan lopputuloksia hyväksikäyttäen syventymällä lisää yrityksen vastuullisuuden eri osa-alueisiin.

Työpajan kulku:

  • Yleinen osio / teoria
  • Kilpailija / asiakasanalyysi
  • ESG yrityksessä
  • Tilannekuvan luominen
  • GAP-analyysi (Impact assessment)
/span>

Kotivara Oy selvitti hiilijalanjälkensä

Herkullisiin makkaroihin ja metvursteihin keskittynyt Oululainen elintarvikevalmistaja Kotivara Oy on selvittänyt hiilijalanjälkensä yhdessä Reforest Finland Oy:n kanssa.

Kotivara Oy:ssä perinteet ja loistoreseptit ovat olleet kunnia-asia jo vuodesta 1943. Laatu ja ympäristö ovat yritykselle tärkeitä arvoja, joista kertoo esimerkiksi keväällä lanseeratut vihreän linjan meetvurstit, jotka on valmistettu päästötöntä energiaa hyödyntäen.

Lihan hiilijalanjälki mietityttää monia kuluttajia ja Kotivaralla haluttiin myös selvittää tuotteiden ympäristökuorma ja mahdollisuudet siihen vaikuttamiseen. Kotivara suoritti hiilijalanjäljen laskennan yhdessä Reforest Finland Oy:n kanssa.

”Laskentaprosessi oli sujuva ja tehokas ja saimme selkeän raportin toimintamme hiilijalanjäljestä nopealla aikataululla. Raportilla oli selkeät toimenpide- ja kehitysehdotukset siihen, kuinka voimme omaa toimintaamme jatkossa parantaa. Kaiken kaikkiaan hiilijalanjäljen selvittämisestä oli paljon hyötyä ja pystymme sitä hyödyntämällä paremmin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja vaatimuksiin. Iso kiitos Reforestin väellä ja voimme ilolla suositella heidän palveluitaan myös muille toimijoille.” Toteaa Kotivara Oy:n hankinta – ja tuotekehityspäällikkö Janne Aikoma.

”Lihajalostajillakin on monia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ympäristökuormaansa. Esimerkiksi eri lihalaatujen sekä eri toimittajien hiilijalanjäljessä on eroja. On hienoa työskennellä Kotivaran kaltaisten edelläkävijäyritysten kanssa, jotka pyrkivät jatkuvasti kehittymään joka osa-alueella. Odotan innolla yhteistyön jatkoa.” Jatkaa Reforestin toimitusjohtaja Atte Borgenström.

/span>

Tammer Brands Oy asetti SBTi tavoitteet

Science Based Targets initiative hyväksyi Tammer Brands Oy:n asettamat päästövähennystavoitteet

Vuoden alussa aloitimme projektin yrityksemme hiilijalanjäljen laskemiseksi ja päästövähennystavoitteiden määrittämiseksi.

Nyt voimme ylpeänä ilmoittaa, että laskennan pohjalta määritetyt lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteemme on nyt virallisesti validoitu Science Based Targets initiativen toimesta. Validointi vahvistaa, että tavoitteemme ovat yhdensuuntaiset Pariisin ilmastosopimuksen kanssa ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi alle 1,5°C esiteolliseen aikaan verrattuna. Työ asettamiemme tavoitteiden saavuttamiseksi on jo alkanut.

/span>

Marriott: Jo yli tuhat istutettua puuta!

Tiesitkö että ihan pelkästään nukkumalla voit tehdä ilmastotekoja? Viime vuonna aloitettu yhteistyö uusien hiilinielujen luomiseksi on poikinut jo reilusti uutta metsää.

”Vastuullisuus on meille tärkeää. Olemme toiminnassamme jo lähellä hiilineutraalisuutta, mutta haluamme tehdä enemmän. Siksi metsitämme Suomeen uusia hiilinieluja yhdessä henkilökuntamme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.” Kertoo Courtyard by Tampere City hotellin johtaja Ville Virkki.

Tampereen Marriott tarjoaa Green choice deluxe -huoneluokkaa, jossa jokaisen nukutun yön jälkeen istutetaan Suomalaiselle joutomaa-alueelle yhden puun verran uutta hiilinielua, hyvittämään matkustamisen päästöjä. Viime vuonna aloitettu hanke on otettu sekä Marriottin henkilökunnan, että asiakkaiden keskuudessa ilolla vastaan.

” Aloitimme yhteistyön vuonna 2021 ja nyt Marriottin toimesta on istutettu jo yli 1000 puuta. Mahtava, että suuret, globaalit edelläkävijäyritykset haluavat olla mukana tekemässä paikallisia ilmastotekoja. Tästä ei konkreettinen tekeminen enää paljon parane, sillä jopa Marriottin johtaja on nähty itse istuttamassa vanhalle joutomaa-alueelle uusia taimia.” Iloitsee hiilinielujen istuttamisesta vastaavan yhteistyökumppaninen Reforest Finland Oy:n toimitusjohtaja Atte Borgenstöm.

Courtyard by Marriott Tampere City haluaa olla matkailualan vastuullisuuden aito edelläkävijä. Vastuullistoimien keskiössä on Marriottin Serve360 ohjelma. Osana maailman suurinta hotelliketjua Marriott haluaa olla esimerkkinä myös muille.

Lue lisää https://serve360.marriott.com/

https://reforest.fi/kompensoi/asiakas/OHG-Tampere-Oy

/span>

Bat.Power metsä nousee Tampereelle toukokuun lopussa

Reforest Finland Oy ja Bat.Power Oy luovat yhdessä uusia hiilinieluja Suomeen metsittämällä jättö- ja hukkamaata vastuullisesti ja läpinäkyvästi.

Reforest istuttaa Bat.Powerille metsän, jolla hyvitetään yrityksen hiilijalanjälkeä. Toukokuun lopussa istutettava Bat.Power-metsä sijoittuu Tampere-Jyväskylä -tien läheisyyteen.

Lue lisää
/span>