fbpx

Vastuullisuusraportointi

Tökkiikö vastuullisuusraportointi? Tuskastuttaako CSRD ja ESRS?
Etkö tiedä mistä lähteä liikkeelle vastuullisuustyössä?

Ei hätää! – kysy meiltä neuvoa, ota yhteyttä tai lue lisää alta.

ESG

Vastuullisuusraportointi yrityksesi vaatimukset huomioiden aina tiiviistä vastuullisuussuunitelmasta ESRS -standardin mukaiseen raportointiin asti.

Vastuullisuus

Tavoitteellinen vastuullisuusraportointi on menestyvän yrityksen liiketoiminnan edellytys. Vastuullisuutta ei kannata nähdä pelkkänä velvoittavana toimenpiteenä, vaan toimena joka ohjaa omaa toimintaa kohti asetettuja tavoitteita ja luo kilpailuetua. Reforestin avulla säästät yrityksesi resursseja ydinliiketoimintaan ja varmistut että vastuullisuuden mittaaminen ja raportointi tukee yrityksesi tavoitteita.

Asiakkaitamme

Miten alkuun

Vastuullisuusraportointi on prosessi, jossa yritys kommunikoi julkisesti toimintansa vaikutuksista ympäristöön, sosiaalisiin näkökohtiin ja taloudelliseen kestävyyteen. Se auttaa yritystä ymmärtämään omaa vastuullisuuttaan ja vastaamaan sidosryhmien odotuksiin.

Yrityksen vastuullisuustyön sekä raportoinnin aloittaminen ja omalle toiminnalle soveltuvan raportoinnin tason määrittäminen koetaan usein haastavaksi. Me aloitamme usein yritysten vastuullisuusraportoinnin johdon työpajalla, jossa ymmärrys ja vaatimukset omaa yritystä kohtaan saadaan kristallisoitua. Lue lisää johdon työpajasta täältä.

Esg kuvaa vastuullisuuden osa-alueet

Metsä

Environmental

Ympäristö (environmental) -osio muodostaa kuvan kohdeyhtiön toiminnan vaikutuksista ympäristölle ja miten näitä vaikutuksia on pyritty pienentämään, sekä tunnistaa ympäristöön kohdistuvat riskit.

tehdas

Social

Sosiaalisen (Social) vastuun asiat muodostuvat kohdeyhtiön henkilöstöpolitiikasta, tuotevastuusta, asiakkaista ja toimitusketjuista, sekä näihin liittyvistä riskeistä yhtiön liiketoiminnalle.

tehdas

Governance

Hallinnollinen (governance) vastuu kattaa laaja-alaisesti kohdeyhtiön hallinnon prosesseja, hallintoon liittyviä riskejä, sekä niitä yhtiön mekanismeja joilla näitä riskejä pyritään ehkäisemään.

Standardit raportoinnin taustalla

ESRS on kestävän kehityksen raportointistandardi EU:n sisällä liiketoimintaa harjoittaville yrityksille. Standardi toteuttaa Euroopan unionin kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) vaatimuksia. ESRS -standardi koostuu 12 standardista, jotka auttavat raportoimaan organisaation ESG-toimista. Standardien avulla on tarkoitus saada enemmän uskottavuutta, vertailtavuutta ja läpinäkyvyyttä organisaatioiden kestävyysraportteihin.

GRI-raportoinnilla tarkoitetaan Global Reporting Initiativen standardien mukaista yritysvastuuraportointia. GRI-raportointistandardisto ohjeistaa mittaamaan ja arvioimaan laajasti oman toiminnan vaikutuksia yksityiskohtaisella tasolla. GRI-standardit tarjoavat hyvän pohjan myös pienempien yritysten vastuullisuuden raportoiniin ja mittaamiseen.

Atte Borgenström
Toimitusjohtaja

+358 40 450 7660

atte.borgenstrom (@) reforest.fi

Jonne Haakana
Myynti

+358 40 049 7235

jonne.haakana (@) reforest.fi

Ota yhteyttä