fbpx

VASTUULLISUUS

Tavoitteellinen vastuullisuusraportointi ottaa tukevampaa jalansijaa menestyvän yrityksen liiketoiminnan edellytyksenä. Vastuullisuutta ei kannata nähdä pelkkänä velvoittavana toimenpiteenä, vaan toimena joka ohjaa omaa toimintaa kohti asetettuja tavoitteita ja luo kilpailuetua. Reforestin avulla säästät yrityksesi resursseja ydinliiketoimintaan ja varmistut että vastuullisuuden mittaaminen ja raportointi tukee yrityksesi tavoitteita.

ESG kuvaa vastuullisuuden osa-alueet

ENVIRONMENTAL

Ympäristö (environmental) -osio muodostaa kuvan kohdeyhtiön toiminnan vaikutuksista ympäristölle ja miten näitä vaikutuksia on pyritty pienentämään, sekä tunnistaa ympäristöön kohdistuvat riskit.

SOCIAL

Sosiaalisen (Social) vastuun asiat muodostuvat kohdeyhtiön henkilöstöpolitiikasta, tuotevastuusta, asiakkaista ja toimitusketjuista, sekä näihin liittyvistä riskeistä yhtiön liiketoiminnalle.

GOVERNANCE

Hallinnollinen (governance) vastuu kattaa laaja-alaisesti kohdeyhtiön hallinnon prosesseja, hallintoon liittyviä riskejä, sekä niitä yhtiön mekanismeja joilla näitä riskejä pyritään ehkäisemään.

Standardit raportoinnin taustalla

GRI-raportoinnilla tarkoitetaan Global Reporting Initiativen standardien mukaista yritysvastuuraportointia. GRI-raportointistandardisto ohjeistaa mittaamaan ja arvioimaan laajasti oman toiminnan vaikutuksia yksityiskohtaisella tasolla. GRI-standardit tarjoavat hyvän pohjan myös pienempien yritysten vastuullisuuden raportoiniin ja mittaamiseen.

SDG tai Agenda 2030 – Molemmilla tarkoitetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Nämä 17 tavoitetta luovat viitekehyksen, joiden avulla niin valtiot kuin yrityksetkin voivat viestiä ja edistää kestävää kehitystä omalla tahollaan. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat tehneet läpimurron Suomen yrityssektorilla, yhä useampi yritys on ottanut tavoitteet pohjaksi oman kestävän kehityksensä selvittämiseen ja hallintaan.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä liiketoimintaasi soveltuvat vastuullisuustoimet