Vastuullisuusraportoinnin lähtökohtana on olennaisuuden analysointi

Olennaisuuden analysointi ja kaksinkertainen olennaisuus ovat tällä hetkellä useiden raportointivelvoitteiden (CSRD) piiriin kuuluvien yritysten prioriteettilistan kärjessä.

Olennaisuusanalyysin avulla voidaan tunnistaa yrityksen vastuullisuustyön tärkeimmät osa-alueet. Kattavalla olennaisuusanalyysilla varmistutaan siitä, että vastuullisuustyö on vaikuttavaa ja tehokasta ja että yritys keskittyy ja raportoi niistä vastuullisuusaiheista mitkä sille ovat olennaisia.

Analyysi tehdään CSRD -direktiivin mukaisesti yrityksen, asiakkaiden sekä muiden tärkeimpien sidosryhmien analysoinnin perusteella.

Olennaisuusanalyysi koostuu työpajatyöskentelystä, sidosryhmien haastatteluista ja datan keräämisestä sekä tuloksien analysoinnista.

Olennaisuusanalyysi alkaa yrityksen ja toimintaympäristön tuntemisesta. Eri toimintaympäristöissä on tunnistettava omat erityispiirteensä vastuullisuustyön näkökulmasta.

Tyypillisesti olennaisuusanalyysi tehdään ESRS -standardin vaatimusten mukaisesti osallistaen työhön yrityksen eri aihealueiden asiantuntijat, johto sekä olennaisimmat sidosryhmät.

Koostamme analyysistä raportin, jota voi hyödyntää vastuullisuusraportoinnissa ja vastuullisuusstrategian laatimisessa. Puramme analyysin tulokset workshopissa ja pohdimme vastuullisuustyön vaikuttavuutta yhdessä.

Usein kysyttyä

Mitä hyötyä on olennaisuusanalyysistä?

Olennaisuusanalyysi on hyvin tärkeä osa CSRD -raportointia ja olennaisuuden analysointiin tulee kiinnittää huomiota. Olennaisuusanalyysin avulla määritetään mitä ESRS -standardin kohtia yritys on velvoitettu raportoimaan.


Olennaisuusanalyysin avulla yrityksen vastuullisuustyö kohdistetaan oikeisiin asioihin. Kun yritys tietää, mitkä vastuullisuusseikat koskevat yritystä sekä mitä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa pidetään olennaisena, varmistutaan siitä että vastuullisuustyössä ja raportoinnissa keskitytään oikeisiin asioihin. Kun asiakkaat, työntekijät ja alihankkijat kokevat yrityksen toiminnan omien arvojensa mukaisena, markkinaetu, kilpailukyky sekä työtyytyväisyys kasvavat.


Asiakastyytyväisyys on meille äärimmäisen tärkeää ja olemme suorittaneet satoja organisaatioiden hiilijalanjäljen laskentaprojekteja. Teemme analyysejä toimialariippumattomasti, ja asiakaskuntamme koostuu erikokoisista yrityksistä aina valmistavasta teollisuudesta palvelu- ja IT-alan yrityksiin.

Kysy lisätietoja asiantuntijaltamme tai varaa aika tapaamiselle tästä

Atte Borgenström
Toimitusjohtaja

+358 40 450 7660

atte.borgenstrom (@) reforest.fi

Jonne Haakana
Myynti

+358 40 049 7235

jonne.haakana (@) reforest.fi

Tutustu Reforest-hiilinieluihin kartalla