fbpx

LCA

Etusivu » Palvelut » LCA

LCA

Tuotteen elinkaariarviointipalvelut – Ymmärrä tuotteesi koko elämänkaari

Syvällistä tietoa tuotteenne ympäristövaikutuksesta

Tarjoamme kattavia tuotteen elinkaariarviointipalveluita, jotka auttavat yrityksiänne ymmärtämään ja vähentämään tuotteidenne ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajan. Tuotteen elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA) on menetelmä, jolla arvioidaan ja analysoidaan tuotteen tai palvelun vaatimia resursseja ja ympäristövaikutuksia.

Täydellinen elinkaari kattaa raaka-aineiden tai materiaalien hankinnan, raaka-aineiden ja materiaalien prosessoinnin ja kuljetuksen tehtaalle, tuotteen valmistuksen, kuljetukset, tuotteen käytön, uudelleenkäytön, huollon, kierrätyksen ja hävittämisen. Yksinkertaistettu elinkaariarviointi (streamlined LCA) tutkii esimerkiksi rajattua osaa tuotantoprosessista tai keskittyy tiettyjen päästöjen tai ympäristövaikutusten tarkasteluun. LCA-laskenta voidaan toteuttaa siinä laajuudessa, joka vastaa parhaiten yrityksenne tarpeita.

Elinkaariarviointi sopii moniin yritystoiminnan osa-alueisiin, kuten tuotekehitykseen, kestävämpään tuotesuunnitteluun, merkittävimpien ympäristövaikutusten tunnistamiseen, kilpailuedun luomiseen sekä ympäristöjohtamisen kehittämiseen.

Palvelumme Sisältää

Kattavan analyysin tuotteen elämänkaaresta

Laajassa elinkaariarvioinnissa arvioimme kaikki tuotteenne elinkaaren vaiheet, mukaan lukien raaka-aineiden hankinnan, valmistuksen, jakelun, käytön ja lopullisen hävityksen. Yksinkertaistetussa elinkaariarvioinnissa rajaamme arvioinnin esimerkiksi tiettyyn tuotantoprosessiin tai päästöön yrityksenne tarpeiden mukaisesti.

Tieteellisesti perusteltu menetelmä

Käytämme vakiintuneita ja tieteellisesti perusteltuja menetelmiä. Varmistamme, että saatte luotettavaa tietoa tuotteidenne ympäristövaikutuksista.

Liiketoimintalähtöinen ote

Ymmärrämme, että liiketoiminnan tehokkuus ja kannattavuus ovat tärkeitä. Elinkaariarviointimme tarjoaa käytännöllisiä suosituksia tuotteenne ympäristövaikutusten vähentämiseksi ilman, että se haittaa liiketoimintanne tehokkuutta.

Selkeät raportit ja suositukset:

Saatte selkeän raportin, jossa on yksityiskohtaiset tulokset ja suositukset tuotteiden ympäristövaikutuksista ja kehitystoimenpiteistä.

Hyödyt yrityksellenne

Tuotteen elinkaariarviointi tarjoaa arvokasta tietoa, joka voi auttaa teitä vähentämään kustannuksia, parantamaan tuotteidenne suorituskykyä ja vastaamaan asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvaviin vaatimuksiin.

Tämä analyysi voi myös auttaa teitä erottumaan kilpailijoista, parantamaan brändinne kestävyyttä ja avaamaan uusia markkinoita.

Ota yhteyttä

Atte Borgenström
Toimitusjohtaja

+358 40 450 7660

atte.borgenstrom (@) reforest.fi

Jonne Haakana
Myynti

+358 40 049 7235

jonne.haakana (@) reforest.fi