fbpx

Scope 3

Yksi yleisimpiä vastuullisuusvaatimuksia yritysten välillä on päästöjen tunteminen. Oman hiilijalanjälkitiedon puuttuminen voi nykyään olla jopa kaupan este. Herää kysymys, miksi asiakasyritystä kiinnostaa meidän yrityksen päästöt? Syy löytyy vastuullisuusraportoinnista. Uudet vastuullisuusraportointivaatimukset painottavat yrityksen koko arvoketjun parempaa tuntemista sekä arvoketjun läpinäkyvyyttä. Sinun yrityksesi päästöt ovat asiakasyrityksen Scope 3 -päästöjä. Aiemmin saattoi riittää, että yritys osasi laskea omalla tontilla aiheutuneet päästöt, mutta nykyään siis vaatimus on se, että tiedetään myös toimittajien ja alihankkijoiden ympäristövaikutukset.


Yrityksen omia suoria ja epäsuoria päästöjä, eli scope 1- ja 2-päästöjä käsiteltiin viime viikon artikkelissa, johon pääset tästä. Scope 3 kattaa kaikki muut yritystoiminnan epäsuorat päästöt. Arvoketjussa syntyy päästöjä esimerkiksi materiaalihankinnoista, kuljetuksesta ja liikematkustamisesta. Yrityksen vaikutusmahdollisuudet näihin kategorioihin ovat rajalliset, sillä päästöt riippuvat esimerkiksi materiaalintoimittajien omasta yritystoiminnasta tai kuljetusyhtiöiden käyttämästä polttoaineesta. Nämä kaikki lasketaan mukaan Scope 3:een, ja näitä käsitellään tarkemmin seuraavassa.

Scope 3-päästöt muodostavat usein yli 90% yrityksen hiilidioksidipäästöistä, eli se on äärimmäisen olennainen osa kokonaishiilijalanjälkeä. Suurin osa scope 3 -luokan päästöistä aiheutuu oman toiminnan ulkopuolella, esimerkiksi hankittujen raaka-aineiden valmistuksesta tai materiaalien logistiikasta.

Scope 3-luokassa on yhteensä 15 alaryhmää, mutta usein laskennassa otetaan huomioon olennaisimmat päästölähteet. Olennaisuusehto täyttyy, kun huomioidut päästöt kattavat vähintään 90% kaikista Scope 3-päästöistä. Esimerkiksi terästeollisuusyrityksen tulee laskea ostamansa teräksen ja muiden merkittävien materiaalien päästöt, mutta toimiston lyijykyniä ei tarvitse ottaa mukaan laskentaan.

Otetaan malliksi kuvitteellinen yritys Kallen Kirjapaino, jonka täytyy tehdä isolle asiakkaalleen päästöraportti ja joka pohtii Scope 3-päästölähteitään. Yleisesti Scope 3 jaetaan seuraavanlaisiin ryhmiin:

• Hankinnat: yrityksen ostamat materiaalit, raaka-aineet, tuotteet ja palvelut. Kallen Kirjapaino on ostanut muutamilla tuhansilla paperia, kartonkia, painomustetta sekä pakkauspahvia. Kalle on ostanut myös muutamia kuulakärkikyniä sekä uuden seinäkalenterin, jotka jätetään pois laskennasta epäolennaisuusperiaatteen perusteella.

• Jätteet: yrityksen toiminnasta syntyvät jätteet. Kirjapainolta lentää roskikseen tyhjiä painomustekasetteja, muutamia epäonnistuneita painovedoksia sekä paperileikkuujätettä. Toimistolla syntyy seka- ja biojätettä. Kalle saa jäteyritykseltä kokooman koko vuoden jätteistä, jonka perusteella laskenta on helppoa.

• Vesi: yrityksen käyttämä puhdas vesi sekä viemäriin valutettu jätevesi. Kirjapaino käyttää prosessissaan vettä, jonka kulutuslukemat Kalle saa vesiyhtiöltä.

• Logistiikka: yrityksen itse tekemät ja/tai ostamat myynti- ja ostokuljetukset. Yrityksen hankinnat kuljetetaan tehtaalle, ja valmiit tuotteet kuljetetaan tehtaalta eteenpäin asiakkaalle. Kirjapaino kuljettaa valmiita kirjoja Suomeen, Eurooppaan ja Kiinaan, jolloin logistiikka hoituu rekoilla ja rahtilaivoilla.

• Liikematkustaminen: yrityksen työntekijöiden matkustaminen liikematkatarkoituksissa. Tähän luokkaan lasketaan muun muassa kilometrikorvaukset, lennot sekä hotelliyöt. Kalle on lentänyt Eurooppaan markkinointimatkalle ja yöpynyt siellä hotellissa. Nämä lasketaan liikematkustuksen päästöihin.

• Töihin liikkuminen: työntekijöiden töihin liikkuminen aiheuttaa päästöjä. Kirjapainon 5 työntekijää tulevat kaikki töihin autolla, ja automatkojen päästöt lasketaan työmatkojen päästöihin.

Scope 3-päästöihin lasketaan myös muun muassa myytyjen tuotteiden elinkaaripäästöt ja sijoitustoiminnan päästöt, mutta näiden laskeminen käytännössä on haastavampaa kuin yllä mainittujen. Esimerkiksi myytyjen tuotteiden elinkaaripäästöjen laskeminen on epävarmaa, sillä tuotteen käyttöikää ja käyttökertoja yhdellä asiakkaalla on mahdotonta tietää varmasti. Kaikkiin arvoketjunsa päästöihin yritys ei voi suoraan omilla toimillaan vaikuttaa, ja siksi laskennoissa usein keskitytään päästölähteisiin joihin pystytään omalla toiminnalla vaikuttamaan.

Scope 3 -laskennan muistilistasta voit lukea lisää tästä.

Kaipaatko apua yrityksen päästöjen selvittämisessä tai scope 3 -laskennassa? Ota yhteyttä ja autamme sinua tehokkaasti ja luotettavasti.

/span>