fbpx

Selkeyttä kompensaatiomarkkinaan

Syyskuussa Turun kaupunki järjesti keinoja paikalliseen päästökompensointiin -verkkotilaisuuden, johon myös Reforest osallistui. Turun kaupunki on ennakkoluulottomasti lähtenyt hakemaan ja tutkimaan eri kompensaatiovaihtoehtoja toteuttaakseen kunnianhimoisen suunnitelmansa olla vuoteen 2029 mennessä hiilinegatiivinen Kaupunki. Hienoa Turku!

Tapahtuma oli hyvin mielenkiintoinen todellisuuskatsaus vallitsevaan tilanteeseen kompensaatiopalveluiden kohdalla. Paikalla oli melkeinpä kaikki erilaisia kompensaatiopalveluja tarjoavat yritykset Suomesta. Oli mielenkiintoista huomata, että haasteet, joiden kanssa me painimme, ovat kaikilla hyvin pitkälti samat.

Hiilineutraalius koskettaa tai tulee koskettamaan siis kaikkia meitä. Päästövähennysten lisäksi tarvitaan myös muita ratkaisuja. Esimerkiksi kompensaatiota.

Valtio ja kunnat ovat asettaneet hiilineutraaliustavoitteita, joiden saavuttamiseen vaadittavat toimet ovat vielä ainakin osittain määrittelemättömiä. Valtiolta ja kunnilta tavoitteet ja toimet valuvat alaspäin yrityksille ja sitä kautta aina yksittäisille ihmisille asti. Hiilineutraalius koskettaa tai tulee koskettamaan siis kaikkia meitä. Päästövähennysten lisäksi tarvitaan myös muita ratkaisuja. Esimerkiksi kompensaatiota.

Päästökompensaation ympärille on muodostunut markkina, joka kasvaa kovaa vauhtia. Etenkin kotimainen päästökompensointi on suhteellisen tuore ja useimmille yrityksille vielä hiukan tuntematon asia. Se kiinnostaa yrityksiä kovasti ja edelläkävijäyritykset ymmärtävät asian potentiaalin myös myynnillisesti. Ongelma muodostuu siinä, että selkeää ja ymmärrettävää kokonaiskuvaa päästökompensaatiosta on kuitenkin melko vaikea löytää. Koska kunnollista regulaatiota tai kaikenkattavaa rekisteriä kompensaatioratkaisuille ei toistaiseksi ole, jää ostajalle valitettavan suuri vastuu ymmärtää mihin se yrityksensä rahoja sijoittaa. Tähän haasteeseen haluamme vastata omalla palvelullamme. Sekä sisäisellä valvonnalla, että ulkoisen järjestelmän avoimuudella voimme varmistua siitä, että tarjoamme parasta kotimaista päästökompensointia.

Reforestin web-sovellus tuo läpinäkyvyyttä kompensaatioon

Turun kaupungin järjestämässä verkkotilaisuudessa huomasi, että eri palvelujen tarjoajat kyllä tuntevat tuotteensa läpikotaisin ja jokaiselle eri toimintamallille löytyy joku tieteellinen perustelu puolesta ja vastaan. Valitettava tosiasia on se, että täysin aukotonta ja täydellistä päästökompensaatiota ei ole olemassakaan. Puhuttiinpa sitten päästökaupasta, päästökrediiteistä, vapaaehtoisesta kompensoinnista tai mistä tahansa muusta, niin aina löytyy epäkohtia. Turun kaupungin järjestämää verkkotilaisuutta hitusen leimasi se, että eri kompensaatiopalveluntarjoajat kehuivat omaa tapaansa ja kyseenalaistivat muita tapoja. Kyseenalaistaminen on hyvinkin helppoa juurikin tästä syystä, että täydellistä päästökompensaatioratkaisua ei ole olemassakaan.

Alustamme avulla kotimaisesta päästökompensaatiosta voidaan tehdä läpinäkyvää ja luotettavaa.

Turun kaupunki, kuten moni muukin taho, peräänkuuluttaa läpinäkyvän ja selkeän alustan tarvetta kompensaation todentamisessa ja epäkohtien vähentämisessä. Reforestin verkkosovellus tarjoaa tähän ratkaisun. Alustamme avulla kotimaisesta päästökompensaatiosta voidaan tehdä läpinäkyvää ja luotettavaa. Verkkosovelluksestamme kuka tahansa pääsee seuraamaan kompensaatioprojektin etenemistä koko metsän elinkaaren ajalta. Tämän lisäksi sovellus tarjoaa tiedot esimerkiksi kompensoinnin rahoittavasta tahosta sekä kompensaation kohteesta. Kompensoinnin lisäksi yrityksen on mahdollista tuoda esiin omia ympäristötekojaan tai -lupaksiaan.

Oikeastaan ainoa asia, mistä Turun kaupungin järjestämän verkkotilaisuuden osallistujat olivat täysin yhtä mieltä, on se, että toimia tarvitaan nyt. Ei sitten kun kaikki epäkohdat ovat täydellisen selviä ja kaikista asioista vallitsee kristallinkirkas yhteisymmärrys. Pitää kuitenkin muistaa, että asioita ei (enää) voi jättää tekemättä siksi, että kaikki ei ole täysin aukotonta. Oma toimintamme nojaa siihen, että epävarmuustekijät ja riskit kompensaation ympärillä otetaan mahdollisimman hyvin huomioon ja minimoidaan.

Atte Borgenström / Reforest Finland Oy

/span>