fbpx

ESG -TYÖPAJA

Vastuullisuustyöpajassa käydään läpi yritystä koskevat ESG asiat. Yritys saa työpajan lopputuloksena raportin ESG tilanteesta ja ehdotuksen olennaisista asiakokonaisuuksista sekä KPI:stä. Raportti vastaa kysymyksiin, mikä on yrityksen tämänhetkinen tilanne vastuullisuuden saralla, mitä vaatimuksia tulevaisuudessa yrityksellä on ja mitä tulee tehdä, että velvoitteisiin ollaan valmiita vastaamaan.

Impact Assessment antaa yleiskuvan yrityksen vastuullisuudesta CSRD -raportointivaatimusten mukaisesti.

Työpajan perusteella yritys voi itsenäisesti tai Reforestin kanssa jatkaa virallisen vastuullisuusraportin laatimiseen. Jos yritys haluaa virallisen GRI –raportointistandardin mukaisen vastuullisuusraportin, voidaan se tehdä työpajan lopputuloksia hyväksikäyttäen syventymällä lisää yrityksen vastuullisuuden eri osa-alueisiin.

Työpajan kulku:

  • Yleinen osio / teoria
  • Kilpailija / asiakasanalyysi
  • ESG yrityksessä
  • Tilannekuvan luominen
  • GAP-analyysi (Impact assessment)
/span>