fbpx

CSRD eli yritysvastuu­raportointidirektiivi

Tällä viikolla ESG-juttusarjassa avataan CSRD-kirjainlyhenteen merkitystä sekä vaikutusta.

Lyhyesti:

CSRD tulee sanoista Corporate Sustainability Reporting Directive, suomeksi yritysvastuuraportointi- tai kestävyysraportointidirektiivi. Direktiivi eli EU-lainsäädäntö velvoittaa yritykset raportoimaan vaikutuksistaan ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vaikka vastuullisuusasiat eivät siis juuri kiinnostaisikaan, CSRD tekee raportoinnista pakollista. CSRD astuu voimaan suurille yrityksille vuonna 2025, jolloin yritykset raportoivat liiketoiminnastaan vuodelta 2024. Keskisuuret yritykset raportoivat viimeistään vuoden 2025 liiketoiminnastaan ja julkaisevat raportin vuonna 2026.

Pidemmin:

Uusi asetus korvaa entisen NFRD:n eli Non-Financial Reporting Directive-asetuksen. Aiemmin yritykset ovat raportoineet taloudellisista ja ei-taloudellisista toimistaan erikseen, mutta CSRD yhdistää osa-alueet yhdeksi kokonaisuudeksi. Uudessa asetuksessa raportointiin määritettiin myös yhdenmukainen viitekehys, ja nyt raportointi toteutetaan Euroopan kestävyysstandardien (ESRS, European Sustainability Reporting Standards) mukaisesti.

Miksi vanhaa raportointidirektiiviä täytyy uudistaa? Eikö NFRD muka olisi riittänyt?

Aiemmin yritykset ovat voineet valita raportointiperiaatteensa itse, jolloin todenmukainen yritysten vertailu on ollut haastavaa. Jos raportointivaatimuksia ei ole määritelty tarkasti erikseen, voi yritykseltä jäädä osa vastuullisuuteen liittyvistä seikoista (joko epähuomiossa tai tahallisesti) raportoimatta. Kun yritykset ovat saaneet valita raportointialueensa itse, hyviä ja mahdollisesti epäolennaisia asioita on korostettu ja heikompia asioita saatettu jopa jättää kertomatta. Yhdenmukainen viitekehys tekee raporteista siis vertailukelpoisia ja luotettavampia. Lisäksi raportointivaatimus kosketti vain suurimpia yrityksiä, eikä raportoinnin laatu siten palvellut kaikkia tiedon tarvitsijoita. Puutteellisten tietojen vuoksi edes mahdollisista vastuullisuusrikkomuksista ei voitu saattaa yrityksiä vastuuseen.

NFRD koskee nyt yli 500 työntekijän yrityksiä, jotka ovat yleisen edun kannalta merkittäviä. Nämä yritykset päivittävät raportointinsa CSRD:n vaatimusten mukaiseksi. Yritykset raportoivat vuoden 2024 toiminnasta ja julkaisevat uuden raporttinsa viimeistään vuonna 2025. CSRD:n mukainen ESG-raportointivelvoite laajenee vuonna 2026 koskemaan myös keskisuuria yrityksiä, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavista kriteereistä:

  • liikevaihto yli 50 miljoonaa euroa
  • tase yli 25 miljoonaa euroa
  • yli 250 työntekijää.

Näiden yritysten tulee raportoida vuoden 2025 toiminnasta ja julkaista vastuullisuusraporttinsa vuonna 2026. Pienet ja keskisuuret yritykset (eli PK-yritykset) astuvat raportointivelvoitteen piiriin aikavälillä 2026-2028.

Mitä raportointivelvoite tarkalleen ottaen tarkoittaa? Milloin on viimeinen deadline ja milloin täytyy ruveta hommiin? Koskeeko CSRD sinunkin yritystäsi? Näihin kysymyksiin palataan ensi viikolla!

Mietityttääkö yrityksesi vastuullisuusraportointi? Ota yhteyttä, tai varaa aika tapaamiseen täältä ja jutellaan lisää!