fbpx

Miksi ESG?

Miksi ESG trendaa? Miksi vastuullisuusraportointia täytyy tehdä, ja kuka siitä hyötyy? Miksi kaikki puhuvat ee-äs-geestä? Tällä viikolla ESG for everyone-juttusarjassa pohditaan tarkemmin vastuullisuusraportoinnin merkitystä ja mahdollisuuksia.

ESG on kaikkien huulilla, koska vastuullisuus on päivän polttava puheenaihe. Yrityksiin kohdistuvat vaatimukset tiukentuvat ja paineet kasvavat jatkuvasti. Kuluttajat haluavat ympäristöystävällisempiä ja vastuullisempia tuotteita, ympäristölainsäädäntö kiristyy ja sijoittajat valikoivat vastuullisia yrityksiä salkkuihinsa. ESG:n avulla yritykset kartoittavat ja raportoivat toimintaansa ja voivat osoittaa vastuullisuutensa.

Trendikkyydestään huolimatta ESG on kuitenkin paikoin hieman tuntematon käsite: moni tietää, mistä kirjainlyhenne tulee, mutta raportoinnin tarkoitus ja vaatimukset ovat vielä epäselviä.

Euroopan unionin Corporate Sustainability Reporting Directive eli CSRD astuu voimaan vuonna 2024. Yritysvastuudirektiivi velvoittaa yritykset raportoimaan vastuullisuudestaan direktiivin mukaisesti ja laatimaan vastuullisuusraportin vuosittain. Vastuullisuusraportti julkaistaan osana tilinpäätöstä seuraavan vuoden alussa: vuonna 2024 voimaan astuva direktiivi velvoittaa yritykset raportoimaan vuoden 2024 toiminnasta ja julkaisemaan raportin vuoden 2025 alussa. Velvoite koskee ensin suuria, yli 500 työntekijän yrityksiä, ja laajenee muihin suuriin yrityksiin vuoteen 2025 mennessä. Pienet ja keskisuuret yritykset astuvat raportoinnin piiriin aikavälillä 2026-2028. CSRD-asetuksen aikataulua käsitellään tarkemmin seuraavassa artikkelissa.

Miksi siis yritykset panostavat ESG-raportointiin? Miksi ESG-raportointi kannattaa?

Lyhyesti: ESG-raportointia täytyy siis tehdä, koska laki niin vaatii.

Pidemmin: ESG ei ole vain lain sanelemaa lisätyötä yrityksille, vaan sillä on todellista merkitystä myös liiketoiminnan kannalta. Oikeisiin vastuullisuustoimiin ryhtyminen sekä niistä raportoiminen parantaa yrityksen asemaa sekä rahoittajien että asiakkaiden silmissä. Panostamalla vastuullisuuteen voidaan saavuttaa mainehyötyjä ja saada uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Mainehyötyjä ja mahdollista kilpailuetua suurempi syy, miksi yritykset tällä hetkellä tekevät kuumeisesti vastuullisuusraportointia, on kilpailussa mukana säilyminen. Suuret yritykset vaativat toimitusketjuiltaan jatkuvasti enemmän tietoa vastuullisuudesta. Vastuullisuus ei ole pelkästään ”kiva lisä” vaan asiakassuhteita arvioidaan ja jopa lopetetaan jos vaadittuihin vastuullisuusvelvoitteisiin ei pystytä vastaamaan. OP:n teettämän suuryritystutkimuksen mukaan yli 40% vastanneista oli jo vaihtanut alihankkijoita tai toimittajia vastuullisuuteen liittyvistä syistä johtuen. Asiasta voi lukea tästä Reforestin blogista tarkemmin.

Lähde: OP:n suuryritystutkimus 2023

Yritykset kartoittavat, mittaavat ja hallitsevat ympäristövaikutuksiaan ESG-raporttia varten. Vaikutuksista raportoiminen kannustaa yrityksiä kehittämään toimintaansa ja tekemään liiketoiminnoista läpinäkyvämpiä. Tämä puolestaan helpottaa yrityksen sidosryhmien tekemää yritysvertailua ja edistää vastuullisen liiketoiminnan kehitystä.

CSRD:ssä on määritetty yhtenäiset ja siten vertailukelpoiset raportointiperiaatteet. Toisin kuin aikaisempien direktiivien kohdalla, CSRD vaatii ulkopuolisen tahon tekemän varmennuksen. Yritykset eivät siis voi kertoa vastuullisuusasioistaan ihan oman mielensä mukaan, vaan ulkopuolinen taho varmistaa tietojen oikeellisuuden. ESG-raportti pitää julkaista sähköisessä muodossa ja sen tulee olla julkisesti saatavilla. Tämä tekee tiedon saatavuudesta ja yritysten vertailusta huomattavasti helpompaa.

Yhtenäiset ja johdonmukaiset raportointiperiaatteet sekä vastuullisuuden mainehyödyt kasvattavat vastuullisen liiketoiminnan menestystä. Vastuullinen liiketoiminta on sekä yrityksen, ympäristön että yhteiskunnan etu. ESG vaatii uudenlaisia resursseja, mutta luo myös uudenlaisia mahdollisuuksia sekä kilpailuetua. Mitä pikemmin homman aloittaa, sen parempi.

Raportointia ja vastuullisuustyötä varten suuret yritykset palkkaavat omaa henkilöstöä, mutta varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työ ulkoistetaan usein asiantuntijayritykselle. Jos raportoinnin aloittaminen arveluttaa, kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan ja kysyä lisää.

Ensi viikolla käsitellään tarkemmin CSRD direktiiviä. Pysy kuulolla!

Mietityttääkö yrityksesi vastuullisuusraportointi? Ota yhteyttä, tai varaa aika tapaamiseen täältä ja jutellaan lisää!