fbpx

CSRD tulee – Onko yrityksesi valmis?

Yhä useampi yritys raportoi vastuullisuudestaan ja vastuullisuusraporttia myös kysytään, jopa velvoitetaan, eri sidosryhmien toimesta enenevissä määrin. Yksi suuri syy vastuullisuusraportoinnin räjähdysmäiseen kasvuun on CSRD.

Euroopan Unionin vastuullisuusraportointidirektiivi CSRD hyväksyttiin Euroopan parlamentissa kesäkuussa 2022 ja direktiivi tulee koskemaan porrastetusti satoja suomalaisia yrityksiä vuodesta 2024 alkaen. CSRD edellyttää yrityksiä raportoimaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä toimistaan ja auttaa sijoittajia, kuluttajia, päättäjiä ja muita sidosryhmiä arvioimaan yritysten ei-taloudellista suorituskykyä sekä kannustaa yrityksiä vastuullisemman liiketoimintamallin rakentamiseen.

Kestävyysraportointi on hyvä aloittaa jo tänä vuonna, etenkin jos sitä ei ole vielä yrityksessä tehty, jotta lakisääteiset velvoitteet saadaan täytettyä ajoissa. Vaikka kestävyysraportointivelvoite ei koskisi yritystäsi, tulee direktiivi koskettamaan myös pienempiä yrityksiä suurempien yritysten alihankintaketjun kautta. Aikataulu direktiivin voimaanastumiselle on seuraava:

  • 2024 alkaen listatut yli 500 henkilöä työllistävät yritykset raportoivat vuoden 2023 tiedoista
  • 2025 alkaen listatut ja listaamattomat yritykset, joilla 2/3 seuraavista kriteereistä täyttyy ovat velvoitettuja raportoimaan vuoden 2024 luvuista:
    • Yli 40 M€ liikevaihto
    • Yli 20M€ tase
    • Yli 250 työntekijää

  • 2026 alkaen listatut Pk-yritykset raportoivat vuoden 2025 luvuista

Toinen vastuullisuusraportoinnin suosion kasvuun vaikuttava tekijä on markkinakysyntä; vaikka raportointi ei olisikaan pakollista lain mukaan, raportoinnilla on vaikutusta jo nyt esimerkiksi rahoittajien ja suurten asiakkaiden valintakriteereissä ja esimerkiksi rahoituksen hinnassa.

Kestävyysraportoinnin aloittaminen voi tuntua haastavalta, mutta kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla. Kaikkea ei tarvitse raportoida, vaan tärkeää on sekä yritykselle itselle että sidosryhmille olennaisten aiheiden valinta. Alla kuvatulla prosessilla voit varmistaa, että yrityksesi täyttää lain vaatimat raportointivelvoitteet oikeaan aikaan.

Jos yrityksesi on tehnyt kestävyysraportointia aikaisemmin, on direktiivin mukainen raportointi helpompi aloittaa. Uusia asioita verrattuna aiempiin vastuullisuusraportointistandardeihin on kolmannen osapuolen auditointi ja kaksinkertaisen olennaisuuden käsite. Auditoinnin tarkemmat yksityiskohdat varmistuvat direktiivin tullessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, mutta tilintarkastajat ovat jo valmistautumassa vastuullisuusraporttien auditointiin. Kaksinkertaisen olennaisuuden käsitteellä puolestaan tarkoitetaan yrityksen omien ympäristö- ja yhteiskunnallisten vaikutusten lisäksi yritykseen itseensä vaikuttavien kestävyysriskien arviointia.

Reforestin prosessilla saat aloitettua yrityksesi vastuullisuusraportoinnin, ja olet valmiina yritystäsi koskevien velvoitteiden astuessa voimaan. Ota yhteyttä niin kerromme lisää!