fbpx

Scope 3 -laskennan muistilista

Yrityksen päästölähteiden jaottelu GHG-protokollan mukaisesti scope 1, 2 ja 3 -päästöihin

Monet yritykset ovat viime vuosina huomattavasti tarkentaneet hiilijalanjäljen laskentaansa, tai tarkemmin sanottuna laskentansa rajauksia, eli sitä mitä kaikkea laskentaan otetaan mukaan. Omien ja omassa kontrollissa olevien päästöjen selvittämisestä on siirrytty kohti kattavampaa koko arvoketjun päästöt sisältävää laskentaa.

Useimmat suuret yritykset ovat myös asettaneet päästövähennystavoitteita esimerkiksi alihankintaketjuilleen. Yhtenä syynä arvoketjun päästöjen selvittämiselle ja vähentämiselle on varmasti pian voimaan astuva CSRD -direktiivi, joka omalta osaltaan velvoittaa yrityksiä ottamaan vastuullisuusasioissa arvoketjun ja sidosryhmät aiempaa tarkemmin huomioon.

Scope 3 -laskennalla tarkoitetaan alihankintaketjun ja koko arvoketjun päästöjen määrittämistä.

Yrityksen alihankintaketju sisältää usein lukuisan määrän eri toimijoita monilta eri aloilta ja monista eri maista. Tyypillisesti myös samassa alihankintaketjussa olevien yritysten koko ja maturiteetti saattaa vaihdella huomattavasti. Alihankinta tai arvoketjun päästöjen selvittämisen haasteet liittyvät erityisesti tiedonkeruuseen sekä tiedon hallintaan. Selkeä informointi ja aikataulutus näyttelee isoa osaa prosessin onnistumisen kannalta.

Usein scope 3 -laskenta aloitetaan asiasta tiedottamisella. Aikataulutus ja arvoketjun informointi hyvissä ajoin ennen varsinaisen laskennan aloittamista on tärkeää. Jotta scope 3 -laskennan hallittavuus säilyy, on prosessin alussa hyvä tehdä olennaisuusanalyysi arvoketjusta. Olennaisuusanalyysin avulla selvitetään ja rajataan mitkä arvoketjun osat ovat päästöjen kannalta olennaisessa roolissa. Myös selkeä informaatio siitä, mihin päästölähteisiin alihankintaketjun päästölaskenta rajataan, auttaa huomattavasti vertailtavan datan saamisessa.

Scope 3 -laskennan muistilista:

  • Ennen arvoketjun päästöjen selvittämistä on hyvä aloittaa asiasta tiedottamisella
  • Suuri osa PK-sektorin yrityksistä ei ole selvittänyt päästöjänsä
  • Arvoketjun päästölähteiden rajaus on tärkeää (arvoketjun yritysten scope 1 ja 2 vai enemmän)
  • Myös rajaus ja aikataulu arvoketjun toimijoissa on tärkeä huomioida: Aloita niistä arvoketjun osa-alueista, jotka ovat päästöjen kannalta merkityksellisiä
  • Selkeä ohjeistus ja tuki on tärkeää
  • Tiedonhallinta ja prosessit tulee olla alusta asti kunnossa – vain sillä tavalla varmistutaan oikean tiedon saatavuudesta ja yhdenmukaisesta raportoinnista.

Reforestin Scope 3 -laskentaprosessin avulla varmistutaan että tiedonkeruu sujuu suunnitellusti ja alihankintaketjun päästölaskennasta saadaan laadukasta ja luotettavaa tietoa. Ota yhteyttä ja kerromme lisää!