fbpx

Vastuullisuusraportointi: Olennaisuusanalyysi

Vastuullisuusraportoinnin GRI -standardiin tuli uudistuksia vuoden 2023 alussa. Uudistettu GRI -standardi painottaa entistä enemmän yritystoiminnan kannalta olennaisten vastuullisuusaiheiden tunnistamista. Olennaisuusanalyysi on kuuma peruna, jonka parissa monet vastuullisuusraportointia tekevät yritykset tällä hetkellä painivat. Prosessista löytyy melko vähän tietoa, joten päätimme kirjoittaa blogin aiheesta mitä yrityksen olennaisuusanalyysi tarkoittaa.

Yrityksen vastuullisuusraportin olennaisuusanalyysi on prosessi, jossa yritys arvioi ja priorisoi ne vastuullisuusteemat jotka ovat merkittävimpiä sen liiketoiminnalle ja sidosryhmille. Olennaisuusanalyysin avulla yritys voi varmistaa, että sen vastuullisuusraportti käsittelee tärkeimpiä (olennaisia) teemoja ja vastaa sidosryhmien odotuksiin.

Olennaisuusanalyysi voidaan jakaa viiteen osaan:

1. Sidosryhmien tunnistaminen: Yritys tunnistaa ne sidosryhmät, joihin sen liiketoiminta vaikuttaa tai joilla on vaikutusta yrityksen toimintaan.

2. Olennaisuuskriteerien määrittely: Yritys määrittelee ne kriteerit, joiden perusteella vastuullisuusteemat arvioidaan. Kriteerejä voivat olla esimerkiksi vaikutus liiketoiminnan riskeihin tai mahdollisuuksiin, sidosryhmien odotukset tai merkitys yhteiskunnallisesti.

3. Teemojen tunnistaminen: Yritys kerää tietoa eri lähteistä, kuten sidosryhmäkyselyistä, mediasta ja lainsäädännöstä, ja tunnistaa ne vastuullisuusteemat, jotka ovat tärkeitä sen liiketoiminnalle ja sidosryhmille.

4. Teemojen priorisointi: Yritys arvioi tunnistetut teemat olennaisuuskriteerien perusteella ja priorisoi ne sen mukaan, miten merkittäviä ne ovat yrityksen toiminnalle ja sidosryhmille.

5. Raportointi: Yritys raportoi priorisoidut vastuullisuusteemat vastuullisuusraportissaan ja varmistaa, että ne vastaavat sidosryhmien odotuksia ja tarpeita.

Kohdassa kolme (teemojen tunnistaminen) sidosryhmäkysely näyttelee tärkeää osaa olennaisuusanalyysistä. Se lisää vuoropuhelua yrityksen ja sen sidosryhmien välillä ja auttaa yritystä ymmärtämään, mitkä vastuullisuusteemat ovat merkittäviä sen eri sidosryhmille. Sidosryhmäkyselystä lisää myöhemmin julkaistavassa blogissa.

Olennaisuusanalyysien tuloksena asiakkaamme ovat saaneet hyödyllistä tietoa sidosryhmiensä arvoista, vastuullisuudesta sekä vastuullisuuden merkityksestä sidosryhmien liiketoimintaan. Autamme mielellämme yritystäsi olennaisuusanalyysiprosessissa! Ota rohkeasti yhteyttä ja kerromme lisää!

-Atte Borgenström, Toimitusjohtaja, 040 450 7660 , atte.borgenstrom@reforest.fi