fbpx

Milloin täytyy alkaa vastuullisuushommiin?

Milloin yrityksen on aloitettava ESG työ? Milloin on viimeinen deadline ja mitä se tarkoittaa käytännössä? Mitä jos CSRD ei koske minua?

Ensimmäisenä CSRD:n eli yritysvastuuraportointidirektiivin piiriin astuvat isot yritykset, joissa on yli 500 työntekijää. Näitä ovat muun muassa isot pörssiyhtiöt, luottolaitokset ja vakuutusyhtiöt. Yritykset raportoivat vastuullisuusasioista ensimmäistä kertaa vuoden 2025 tilinpäätöksessään. Raportointivuosi on tällöin 2024, eli dataa täytyy kerätä jo hyvissä ajoin ennen vuotta 2025.

Seuraavaksi CSRD koskettaa yrityksiä, joiden taseen loppusumma on yli 20 miljoonaa euroa TAI joiden liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa TAI joilla on yli 250 työntekijää. Jos kaksi edellämainituista kriteereistä täyttyy, on yrityksen tehtävä ensimmäinen vastuullisuusraportti vuoden 2026 tilinpäätöksensä kylkeen. Tähän tarvitaan vuoden 2025 dataa, joten hommiin kannattaa ruveta jo ennen vuoden 2025 tammikuuta.

PK-yritykset (eli pienet ja keskisuuret yritykset) astuvat CSRD:n piiriin aikavälillä 2026-2028. Jos yrityksen arvopapereita on säännellyllä markkinalla, esimerkiksi pörssissä, CSRD koskee yritystä. Yritysten tulee siis raportoida vastuullisuudestaan viimeistään vuonna 2028. Ei kuitenkaan kannata jahkailla kovin kauaa vuodesta 2026 eteenpäin, sillä viivästykselle pitää olla selitys. “Ei haluttu vielä kertoa meidän vastuullisuusjutuista”-selittely ei kuulosta hyvältä sijoittajien tai kuluttajien korvissa.

Vaikka velvoitteen deadlinet ovat vasta parin vuoden päästä, kannattaa hommiin ruveta heti. Tiedonkeruu vaatii resursseja ja raportointi edellyttää suunnittelua. Jos raportointivelvoitteeseen havahtuu edellisvuoden joulukuussa kuukautta ennen vastuullisraportin määräpäivää, on auttamatta liian myöhäistä. Suurempi syy miksi hommiin kannattaa alkaa ennemmin kuin myöhemmin selviää seuraavassa.

Koskeeko CSRD minun yritystäni?

Kyllä, vaikka laki ei sitä heti velvoittaisikaan.

Vaikka CSRD ei sellaisenaan koske mikroyrityksiä tai listaamattomia PK-yrityksiä, vain harva yritys välttyy siltä. Suuremmat yritykset tarvitsevat omaan vastuullisuustyöhönsä yhä enemmän, ja yhä tarkempaa tietoa toimitusketjustaan, alihankkijoistaan ja liikekumppaneistaan. Pienten yritysten täytyy siis pystyä toimittamaan vastuullisuusdataa isommille yrityksille, ja tietojen tulee olla CSRD:n raportointiperiaatteiden mukaisia. Vaikka raporttia ei siis haluaisi itse julkaista, on liiketoiminnalle äärimmäisen tärkeää, että yritys pystyy vastaamaan vastuullisuuskysymyksiin.

Isot yritykset pyrkivät leikkaamaan päästöjään. Suuri osa päästöistä syntyy toimitusketjuissa, jotka ovat pienempien yritysten muodostamia. Mitä huonommin vastuullisuusasiat pienessä yrityksessä ovat, sitä todennäköisemmin se siivotaan pois ison yrityksen toimitusketjusta tai liikekumppaneista. OP:n suuryritystutkimuksen (2023) mukaan 43 % yrityksistä on joutunut vaihtamaan alihankkijoita tai toimittajia, vastuullisuusvelvoitteista johtuen. 45 % yrityksistä aikoo tehdä saman lähitulevaisuudessa. Vastuullisuusasioihin panostaminen on siis pienten yritysten elinehto, ja panostustyö kannattaa tehdä kunnolla.

Vaikka kyseessä onkin EU-direktiivi, CSRD koskee myös EU:n ulkopuolisia yrityksiä, joilla on tytäryritys EU:n alueella ja joiden liikevaihto on yli 150 miljoonaa. Jos tytäryritykset ovat suuryrityksiä tai listattuja PK-yrityksiä, tulee niiden tehdä raportti vuoteen 2028 mennessä. Jos emoyrityksellä ei ole tytäryhtiöitä, CSRD koskettaa emoyrityksen sivuliikkeitä. Myös sivuliikkeiden on tehtävä raportti vuoteen 2028 mennessä. Vaikutus ei siis rajoitu vain Euroopan unionin alueelle, vaan leviää laajasti useammille mantereille.

CSRD:n vaikutukset koskettavat siis monia ja monenlaisia yrityksiä. Vastuullisuus ei kuitenkaan rajoitu pelkästään sääntelyyn, vaan siihen vaikuttavat myös kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä vastuullisuuden merkityksen kasvu. Karkeasti voisi yleistää, ettei yksikään yritys täysin välty ESG:n ehdoilta ja CSRD:n vaatimuksilta. Mitä pikemmin oman vastuullisuustyönsä aloittaa, sen enemmän mainehyötyä ja kilpailuetua on mahdollista saavuttaa.

Mitä ESG:tä varten täytyy konkreettisesti raportoida? Miten yritys voi aloittaa oman vastuullisuusraporttinsa ihan nollasta? Näihin aiheisiin palaamme ensi viikolla!